Skovbo Efterskoles teaterkoncert 2016

I januar har Skovbo Efterskole premiere på dette års teaterkoncert: "Mere end perfekt", som omhandler ungdomsliv "anno" 2016.
Længere nede på siden kan du læse forordet til teaterkoncerten og under 'materialer' kan du læse pressemeddelelse og en undersøgelse af hvad vores elever tænker.

IMG_8200.jpg
 

Forord

Teaterkoncerten ”Mere end perfekt” er en musikalsk teatercollage skabt af elever og lærere på Skovbo Efterskole.

Med teaterkoncerten ønsker vi at sætte fokus på ungdomsliv ”anno” 2016.

Ungdomslivet er specielt for hver generation og alligevel er der nogle generelle fællestræk for en livsfase, hvor der tages tilløb til at blive voksen. 

Denne livsfase er på den ene side præget af usikkerhed og sårbarhed samtidig med at den er præget af håb, tro og fremdrift..

I spændingsfeltet mellem ungdomslivets muligheder og begrænsninger vil vi gerne tale ungdomslivet op.

Sociale medier giver mulighed for at itale- og iscenesætte ”det perfekte liv”, men graver vi dybere er der mulighed for et level mere, hvor det uperfekte bliver mere end perfekt..

Jagten på det perfekte skaber unuanceret ensartethed – 

-    12 taller
-    ens kroppe
-    Idyliserede relationer

Derfor kommer det perfekte til at repræsentere overfladen og som en konsekvens heraf  bliver det perfekte uinteressant. 

Vi vil højere op og længere ind. Lede efter håb og drømme, hvor forskellighed og diversitet træder frem og får krop.

Vi leder efter håb og drømme i rigtige menneskeøjne, fremfor at se overfladiske photoshoppede idealer pixileret på en virtuel skærm.