TIU

Teater, improvisation og ud af huset


TIU er et nyere tiltag, og har kun 1 år på bagen på Skovbo Efterskole og er en udvidelse af vores øvrige teatertilbud.

Faget TIU – Teater, improvisation og ud-af-huset, bygger i sin skuespil træning på kreativitet og spontanitet, og vil som ”sidegevinst” styrke teaterelevernes sammenhold, tillid, loyalitet og engagement.

TIU er samtidig en mindre mobil teatergruppe, som vi tager ud af huset og udfordrer dem med at optræde uden for skolens rammer.

Fagets formål

At arbejde mere i dybden med ét af teateret discipliner: Improvisation, som gennem en legende form, opøver improvisationskompetence og styrker elevernes mod, samarbejde og evnen til at sige JA og at være i nuet!

At presses ud af sin komfortzone og give gode oplevelser med at bryde grænser. Skabe oplevelser som ikke kan fås derhjemme.

Indhold

Fast ugentlig træning i impro ud fra Keith Johnstons teknikker, hvor der IKKE fokuseres på at performer og være genial, men at turde give slip på kontrollen og samarbejde. Her vil også være øvelser som kendes fra ”Rundt på gulvet”, ”Så hatten passer” og børneprogrammer, der bygger på impro-formen. TIU arrangere også flere impro-aftner for skolen i løbet af året.

  • Øvrige mulige indholdselementer:
  • Improteater/se og spille på andre skoler/teatre/steder.
  • Gadeteater/skjult teater
  • Statist opgaver – være med i en film for en dag
  • Gudstjenester – at gennem krop, teater og det visuelle vise /beskrive /belyse centrale elementer af tro og ungdomsliv.

I faget ”U” ligger der et ønske om at give eleverne er række oplevelser ”ude af huset”, men også at have en organiseret (mindre) mobil gruppe, som man kan tage ud med med kort frist.

På Skovbo Efterskole har der i de senere år, været bud efter vores teaterelever til en række større arrangementer, og vi har således været ude og optræde ved den store kirkefestival Himmelske Dage i København, og tidligere ved den internationale danseteaterfestival SWOP, ligesom vi med vores teaterelever også har haft et samarbejde med MasterClassen på Midtsjællands Gymnasium, og spillet på det professionelle teater Zebu i København.

Tilmelding til TIU

TIU er for dem, som vil noget mere – så har du rigtig meget energi og brænder for at udvikle dit kreative potentiale, så er TIU et super tilbud. Du skal vide at det kræver en god arbejdsdisciplin, og at vi kommer til at arbejde/øve ud over de berammede 2 timer.

TIU-gruppen bliver sammensat i skoleåret første uger af fagets undervisere Anja og Markus., så hvis du er interesseret i at komme på TIU skal du kontakte dem.

Deltagere 6-12. Max deltagere er 12.

Besøg af TIu

Er du interesseret i at få besøg af TIU på din skole, ungdomsgruppe, kirke eller lign. så kontakt ao@skovboefterskole.dk eller mj@skovboefterskole.dk og hør om mulighederne.

 Anja Ohlsen, underviser på TIU. Du kan kontakte Anja på ao@skovboefterskole.dk

Anja Ohlsen, underviser på TIU. Du kan kontakte Anja på ao@skovboefterskole.dk

 Markus Fabricius, underviser på TIU. Du kan kontakte Markus på  mj@skovboefterskole.dk

Markus Fabricius, underviser på TIU. Du kan kontakte Markus på mj@skovboefterskole.dk