Tilbage til forside

Teater på Skovbo Efterskole


På Skovbo har vi en lang tradition for at lave teater. I hele skolens historie har vi lavet en årlig forestilling i januar måned.

Det har altid været selvproducerede forestillinger med udgangspunkt i Skovbo Efterskoles værdier.

Plakater fra de seneste fem års teaterkoncerter

I 2011 ansatte vi Anja Ohlsen, som er universitetsuddannet dramaturg og lektor i drama, til at etablere et teaterspor i forbindelse af styrkelsen af skolens kreative teaterprofil. Anja har også tidligere arbejdet med børne-og ungdomsteater i mange sammenhænge bl.a. Teatermejeriet og Gawenda 

Hun har ligeledes arbejdet 4 år som dramaturg og projektkoordinator på det professionelle danseteater Aaben Dans i Roskilde, og derigennem givet vores elever mulighed for at møde det professionelle sceneliv på forskellig vis.

I dag er det Anja der er hovedansvarlig for vores teaterarbejde, og fungerer også som kunstnerisk leder af teaterkoncerterne.

I april 2017 har vi indviet vores nye TEATERHUS: Diamanten.

Det er et teaterlokale på ca. 200 m2 med fuldt ud professionelt udstyr. Det er lavet som en blackbox, og med mekanisk 100 % mørklægning, så der kan og eksperimenteres med lys. Det er også udstyret med et fjedrende gulv, der giver de bedste muligheder for fysisk teater og dans. Rummet giver mulighed for forskellige typer af publikumsopbygning og spilleflade.

Teaterfag

På Skovbo har vi følgende teaterfag:
 

Teaterspor

4 timer om ugen med underviserne Anja og Sune. Læs mere her.
 

Teater-Impro-Ud (TIU)

2 timer om ugen med underviserne Anja og Markus. Læs mere her.
 

Teater som Dannelse

4 timer om ugen med underviserne Anja og Sune. Læs mere her.
 

Teaterkoncert

3 ugers intensivt teaterarbejde. Læs mere her.
 

 

Teatermanifest

På Skovbo Efterskole har dramaturg Anja Ohlsen i samarbejde med forstander Jan Dufke udarbejdet et teatermanifest, der både beskriver deres syn på teaterarbejde og trækker tråde fra skolens værdigrundlag.
 

I Teatermanifestet ligger også et ønske om at arbejde bredere med teater og kulturarrangementer, samt et ønske om åbne det nye Teaterhus Diamanten op for det omkringliggende samfund. Læs mere her.

Skovbo Efterskole har altid i sit teaterkoncert-arbejde diskuteret samfundsmæssige problemstillinger og menneskets ageren i det – dette er endnu en knopskydning.

 Anja Ohlsen er kunstnerisk leder for Skovbos teaterliv. Mere information vedrørende teater kan fås på  ao@skovboefterskole.dk

Anja Ohlsen er kunstnerisk leder for Skovbos teaterliv. Mere information vedrørende teater kan fås på ao@skovboefterskole.dk